Phần mềm quản lý bệnh viện

Giới thiệu chung: -   HMSYS là một hệ thống tổng hợp, dữ liệu tập trung hoạt động trên môi trường mạng máy tính …

Đọc thêm

Phần mềm sàn giao dịch BĐS

Phần mềm sàn giao dịch BĐS

Giới thiệu chung: Hệ thống được xây dựng theo mô hình cổng thông tin tích hợp (Portal), trên cơ sở hệ thống lõi …

Đọc thêm

Phần mềm quản lý khách hàng và tính cước truyền hình CAB

Giới thiệu chung: -   SMSoft là một hệ thống tổng hợp, dữ liệu tập trung hoạt động trên môi trường mạng máy …

Đọc thêm

Dịch vụ Content marketing

Dịch vụ Content marketing là gì ? Trên thế giới, dịch vụ tiếp thị trên Google đã được khẳng định là một trong …

Đọc thêm