Phần mềm quản lý khách hàng và tính cước truyền hình CAB

Giới thiệu chung:

–   SMSoft là một hệ thống tổng hợp, dữ liệu tập trung hoạt động trên môi trường mạng máy tính với sự ổn định và chế độ bảo mật cao.

–   SMSoft giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình CAB quản lý được thông tin khách hàng, tính toán và theo dõi tình hình thanh toán cước sử dụng dịch vụ của khách hàng một cách chính xác, nhanh chóng, hiệu quả.

Các chức năng/Phân hệ chính của hệ thống:

–   Các chức năng hệ thống, danh mục

 • Đăng ký sử dụng
 • Chọn ngày làm việc
 • Thiết lập các tham số hệ thống
 • Khai báo giảm cước, khuyến mại
 • Khai báo khu vực: Địa bàn tỉnh/tp, huyện/tp, xã/phường, đường phố…
 • Quản trị người dùng

–   Các chức năng cập nhật số liệu

 • Cập nhật khách hàng
 • Cập nhật hoá đơn thu tiền
 • Cập nhật phiếu thu
 • Cập nhật hợp đồng
 • Cập nhật phiếu nghiệm thu
 • Nghiệm thu lắp đặt
 • Nghiệm thu chuyển địa điểm
 • Nghiệm thu bảo hành
 • Lập hoá đơn thu tiền tự động
 • Cập nhật phiếu thanh toán tự động
 • Ngừng cung cấp tín hiệu
 • Cấp lại tín hiêu
 • Chuyển địa điểm

–   Các chức năng tổng hợp báo cáo

Speak Your Mind

*