Giới thiệu chung

Công ty CP Phát triển và Đầu tư Công nghệ Toàn cầu (GTID, Corp), được thành lập năm cuối năm 2007 bởi đội ngũ các …

Đọc thêm

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Trong thời gian qua GTID đã và đang tập trung vào phát triển để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sau: Hệ thống …

Đọc thêm

Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty

Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hội đồng Cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị là cơ …

Đọc thêm

Nhân sự

Với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, đầy sức trẻ và giàu nhiệt huyết, …

Đọc thêm