Cơ cấu tổ chức công ty

http://gtid.com.vn/wp-content/uploads/2010/02/untitled1.gif
Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hội đồng Cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.

Ban giám đốc: Ban Giám đốc Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Ban Giám đốc Công ty điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Trung tâm phần mềm: Sản xuất phần mềm, cung cấp các giải pháp và sản phầm phần mềm cho khách hàng, bao gồm các chức năng, nhiệm vụ sau:

–   Tư vấn giải pháp, triển khai gói phần mềm quản lý thông tin tổng thể bệnh viện

–   Tư vấn và triển khai gói phần mềm sàn giao dịch bất động sản

–   Tư vấn giải pháp và phát triển hệ thống phần mềm may đo theo yêu cầu riêng, đặc thù của khách hàng trong và ngoài nước

Trung tâm dịch vụ trực tuyến: Xây dựng và cung cấp các giải pháp về tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến, bao gồm các chức năng, nhiệm vụ sau:

–   Phát triển và triển khai hệ thống phần mềm tìm kiếm trực tuyến AhHere

–   Phát triển hệ thống phần mềm công cụ SEO

–   Triển khai dịch vụ SEO và các dịch vụ quảng cáo trực tuyến khác cho khách hàng

–   Xây dựng và triển khai các giải pháp về thương mại điện tử và các dịnh vụ giá trị gia tăng trên internet

Trung tâm R&D: Nghiên cứu, hỗ trợ công nghệ cho các dự án, hỗ trợ kinh doanh (presale), nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, các hướng kinh doanh dài hạn.

Phòng Kinh doanh: Lên kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiên cứu phát triển thị trường, bán hàng sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Phòng hành chính, kế toán: Quản lý hành chính, nhân sự, công tác tài chính và kế toán của công ty

Speak Your Mind

*