Phần mềm sàn giao dịch BĐS

Giới thiệu chung: Hệ thống được xây dựng theo mô hình cổng thông tin tích hợp (Portal), trên cơ sở hệ thống lõi portal khách hàng có nhu cầu sử dụng có thể tạo ra các website Sàn giao dịch riêng biệt cho từng khách hàng theo các mẫu giao diện, lựa chọn các chức năng có sẵn, triển khai trên các địa chỉ tên miền internet khách nhau theo đúng mô hình phần mềm như là một dịch vụ (SaaS).

Lợi ích triển khai hệ thống: Với mô hình này, đem lại cho các sàn giao dịch BDS rất nhiều lợi ích mà các hệ thống ứng dụng truyền thống không thể có được như:

–   Không cần mua phần mềm để triển khai mà sử dụng ngay hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ

–   Không cần đầu tư trang thiết bị triển khai hệ thống, do sử dụng luôn hệ thống do nhà cung cấp dịch vụ triển khai trên hệ thống dùng chung.

–   Không cần duy trì đội ngũ vận hành hệ thống, do nhà cung cấp dịch vụ đảm nhận

–   Dễ dàng kết nối/trao đổi  thông tin dịch vụ với các đối tác, khách hàng khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh BDS…

Các chức năng/phân hệ chính của hệ thống:

–   Quản trị portal: Nhóm phân hệ Quản trị hệ thống portal

 • Cập nhật tham số dùng chung
 • Phân quyền quản trị user
 • Thiết lập web site liên kết

–   Các chức năng website liên kết: Là các chức năng của một website liên kết cụ thể

 • Quản trị hệ thống: Phân hệ Quản trị hệ thống của website liên kết
 • Tin tức: Phân hệ cung cấp các modul chức năng cập nhật, duyệt và hiển thị nội dung tin tức lên website
 • Sàn GD BDS: Phân hệ cung cấp các modul chức năng quản lý sàn giao dich BDS
 • Dự án khu đô thị: Phân hệ cung cấp các modul chức năng quản lý các dự án khu đô thị của sàn
 • Doanh nghiệp: Phân hệ cung cấp các modul chức năng quản lý các các doanh nghiệp quảng bá trên sàn
 • Dịch vụ: Phân hệ cung cấp các modul chức năng quản lý các các dịch vụ của sàn
 • Thư viện: Phân hệ cung cấp các modul chức năng quản lý các các thư viện mẫu tài liệu hoặc mẫu BDS của sàn
 • Và các phân hệ chứng năng khác như: Liên hệ, tìm kiếm, bản đồ, trang riêng, quảng cáo, diễn đàn…

Speak Your Mind

*