Dự án của Viện Tin học DN VCCI

Danh s ác h các dự án phần mềm đã và đang triển khai:

–   Trang Thương hiệu Trực tuyến

–   Cổng quản trị Business ICT Adoption Report

–   Xây dựng Cổng thông tin http://da191.vn

–   Nghiên cứu, thiết kế CSDL để xây dựng ICT Adoption Index

–   Nghiên cứu, lập trình các công thức xây dựng ICT Adoption Index

–   Xây dựng cổng Quản trị thông tin Business ICT Adoption Index

–   Nghiên cứu, thiết kế CSDL nền cho Bản đồ chỉ dẫn địa lý

–   Nghiên cứu, thiết kế giao diện Web-based cho Bản đồ chỉ dẫn địa lý

–   Chuyển đổi dữ liệu bản đồ nền cũ sang Bản đồ chỉ dẫn địa lý

http://aloola.vn/userfiles/image/aloola/Tin%20Tuc/vcci/hoithaothanhtoantructuyen.jpg

untitled2 Viên Tin học Doanh nghiệp VCCI

Speak Your Mind

*