Giải pháp Portal DotNetNuke

DotNetNuke là một Portal framework mã nguồn mở do DotNetNuke Coporation phát triển và cung cấp miễn phí. Hiện nay cộng đồng người dùng DotNetNuke lên tới hơn 400.000 người, hàng trăm trường đại học tiên tiến trên thế giới đang sử dụng framework này để phát triển các Portal riêng của mình, nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang ứng dụng rất hiệu quả.

Hiện nay chúng tôi đã tối ưu lại lõi (core) của DNN và phát triển thêm một số modul chức năng mới đóng gói vào hệ thống DNN để cung cấp cho khách hàng một số gói giải pháp sau:

–   Giải pháp cổng thông tin điện tử giới thiệu chung, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, đặt hàng trực tuyến… cho các tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp

–   Giải pháp phần mềm sàn giao dịch cho các sàn giao dịch bất động sản.

–   Giải pháp phát triển phần mềm ứng dụng nghiệp vụ theo mô hình phần mềm như là một dịch vụ (SaaS).

Speak Your Mind

*