Giải pháp SharePoint

Trên nền tảng công nghệ Microsoft SharePoint, chúng ta sẽ không chỉ giới hạn việc cung cấp khả năng làm việc cộng tác cho nhân viên văn phòng hoặc các nhóm kinh doanh mà còn có thể đầu tư sâu vào việc phát triển các ứng dụng mở rộng cho doanh nghiệp. SharePoint được xem là nền tảng để chúng ta có thể phát triển những ứng dụng rất nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu trong hoạt động kinh doanh, có thể là một ứng dụng tác nghiệp, website nhỏ cho một nhóm hay một phòng ban, hoặc có thể là những giải pháp doanh nghiệp tầm cỡ và phức tạp hoặc các hệ thống mạng xã hội với nhiều quy trình xử lý thông tin phức tạp…. Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các hệ thống ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng Microsoft, chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp một số giải pháp phần mềm trên nền Microsoft SharePoint như:

–   Giải pháp phát triển phần mềm ứng dụng nghiệp vụ theo mô hình phần mềm như là một dịch vụ (SaaS).

–   Giải pháp cổng thông tin điện tử tích hợp (Portal) – www.tinhocbotaichinh.vn

–   Giải pháp quản trị công việc, hồ sơ công văn trên nền SharePoint.

Speak Your Mind

*