Dịch vụ SEO tổng thể

Dịch vụ SEO tổng thể

SEO là viết tắt của Search Engine Optimization tạm dịch là tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm. Công việc này đòi hỏi bạn …

Đọc thêm

Dịch vụ Content marketing

Dịch vụ Content marketing là gì ? Trên thế giới, dịch vụ tiếp thị trên Google đã được khẳng định là một trong …

Đọc thêm

Danh sách đối tác

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là một doanh nghiệp của nhà nước …

Đọc thêm

Liên hệ

Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Công nghệ Toàn Cầu - Được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh …

Đọc thêm

Giải pháp SharePoint

Trên nền tảng công nghệ Microsoft SharePoint, chúng ta sẽ không chỉ giới hạn việc cung cấp khả năng làm việc cộng tác …

Đọc thêm

Giải pháp Portal DotNetNuke

DotNetNuke là một Portal framework mã nguồn mở do DotNetNuke Coporation phát triển và cung cấp miễn phí. Hiện nay cộng đồng …

Đọc thêm

Giới thiệu chung

Công ty CP Phát triển và Đầu tư Công nghệ Toàn cầu (GTID, Corp), được thành lập năm cuối năm 2007 bởi đội ngũ các …

Đọc thêm

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Trong thời gian qua GTID đã và đang tập trung vào phát triển để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sau: Hệ thống …

Đọc thêm

Dự án của Viện Tin học DN VCCI

Dự án của Viện Tin học DN VCCI

Danh s ác h các dự án phần mềm đã và đang triển khai: -   Trang Thương hiệu Trực tuyến -   Cổng quản trị …

Đọc thêm

Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty

Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hội đồng Cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị là cơ …

Đọc thêm
Page 1 of 212