Bộ Tài Chính

Bộ Tài Chính

Danh sach các dự án phần mềm đã và đang triển khai: -   Cổng thông tin phục vụ công tác hỗ trợ BTC – …

Đọc thêm

Nhân sự

Với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, đầy sức trẻ và giàu nhiệt huyết, …

Đọc thêm

Phần mềm quản lý bệnh viện

Giới thiệu chung: -   HMSYS là một hệ thống tổng hợp, dữ liệu tập trung hoạt động trên môi trường mạng máy tính …

Đọc thêm

Phần mềm sàn giao dịch BĐS

Phần mềm sàn giao dịch BĐS

Giới thiệu chung: Hệ thống được xây dựng theo mô hình cổng thông tin tích hợp (Portal), trên cơ sở hệ thống lõi …

Đọc thêm

Phần mềm quản lý khách hàng và tính cước truyền hình CAB

Giới thiệu chung: -   SMSoft là một hệ thống tổng hợp, dữ liệu tập trung hoạt động trên môi trường mạng máy …

Đọc thêm
Page 2 of 212